13/9/54

Tense เข้าใจได้ ง่ายนิดเดียว


หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงกาลกริยานี้ได้อย่างถ่องแท้ โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำกฏเกณฑ์ทุกอย่าง ผู้เรียนจะสามารถใช้ Tense ได้อย่างกระจ่าง และสื่อสารได้โดยไม่ผิดพลาด อีกทั้งยังสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ร่วมกับทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างถูกต้อง

หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยน Tense ให้กลายเป็นเรื่องขนม...อ่านเพิ่มเติม(เนื้อหาในหนังสือ)

Tense


สื่อการสอนชุดนี้ สามารถตอบทุกข้อสงสัยในเรื่อง Tense ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ท่านประสบปัญหามาเป็นเวลานาน โดยเนื้อหาเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนผู้เรียนสามารถนำหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้อย่างชัดเจน รวมถึงการทำข้อสอบเข้าในระดับชั้นต่างๆ

เนื้อหาภายใน:

• Introduce
• แบบทดสอบก่อนเรียน
• ประเภทกริยา
• Present Simple Tense
• Present Continuous Tense
• Present Perfect Tense
• Present Perfect Continuous Tense
• สรุปเรื่อง Present Tense
• Past Simple Tense
• Past Continuous Tense
• Past Perfect Tense
• Past Perfect Continuous Tense
• สรุปเรื่อง Past Tense
• Future Simple Tense
• Future Continuous Tense
• Future Perfect Tense
• Future Perfect Continuous Tense
• สรุปเรื่อง Future Tense
• สรุปเรื่อง Tense ทั้งหมด
• เฉลยแบบฝึกหัดทุกบทเรียน

ชมวีดีโอตัวอย่างพร้อมรายละเิีอียดเพิ่มเติม

English Structure


รู้คำศัพท์และกฎไวยากรณ์มากมาย แต่ไม่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้ นั่นอาจเป็นเพราะท่านได้ละเลยเรื่อง “โครงสร้าง” หรือ Structure ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับการเรียนภาษาเพราะเป็น “ทางลัด” ที่ให้เราสามารถเข้าถึงภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว อาจเรียกได้ ว่าเป็นการสร้างความสนิทสนมกับภาษาอังกฤษแบบประหยัดเวลา และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ...ชมเนื้อหาและวีดีโอตัวอย่าง

12/9/54

3 Steps พูดอังกฤษให้สำเนียงเหมือนฝรั่ง


การพูดแบบฝรั่งนั้น อาจทำได้ด้วยการเรียนกับฝรั่งโดยตรง เลียนเสียงเท่าที่ฟังได้ ซึ่งอาจจะทำให้สำเนียงคุณใกล้เคียง แต่ก็ยังไม่เหมือนสักเท่าไหร่ ประโยชน์จากการพูดสำเนียงฝรั่งนั้น นอกจากจะทำให้คุณดูดีแล้ว ยังทำให้ฟังเข้าใจง่าย (ต่อฝรั่ง) และเมื่อคุณพูดสำเนียงฝรั่งย่อมหมายถึง คุณเข้าใจวิธีการพูดของเขา ซึ่งส่งผลให้การฝรั่งของคุณดีขึ้นด้วย หนังสือสื่อการสอนชุดนี้จะทำให้คุณรู้ว่า การพูดสำเนียงฝรั่งนั้น ทำได้ง่ายนิดเดียว...ชมวีดีโอตัวอย่างได้เลยครับ

1,000 Idioms ฝรั่งพูดคนไทยเข้าใจ


คนไทยมักจะเกิดอาการงงงวย เมื่อเจ้าของภาษา ใช้คำสำนวนและศัพท์สแลงต่างๆ หากแปลแบบตรงตัว ก็จะทำให้ความหมายผิดเพี้ยนจนกลายเป็นการเข้าใจผิด และนำไปสู่ความล้มเหลวในการสื่อสารไปในที่สุด

1,000 Idioms ฝรั่งพูดคนไทยเข้าใจ จะช่วยให้ผู้อ่านคนไทยสามารถ จูน คลื่นความคิดให้ตรงกับฝรั่ง เมื่อต้องสนทนากัน โดยผ่านสำนวนที่น่าสนใจ และใช้บ่อยทั้งแบบอังกฤษและอเมริกัน พร้อมตัวอย่างบทสนทนากว่า 2,000 ประโยค เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นบริบทการใช้ สามารถเข้าใจความหมาย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ชมวีดีโอตัวอย่างที่นี่

29/8/54

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-ภาษาอังกฤษ (เวอร์ชั่นปกแข็ง)เนื้อหาของหนังสือ สื่อการสอนภาษาอังกฤษเล่มนี้ ประกอบไปด้วยการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน อาทิเช่น บทสนทนาในชีวิตประจำวัน ที่เน้นทัึกษะการฟัง-ทักษะการพูด และทักษะการอ่าน เข้าใจหลักพื้นฐานการเขียนจากบทความเชิงสารคดีสั้นๆ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ทบทวนและฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ สามารถนำไปใช้ได้จริง...ดูตัวอย่างข้างในหนังสือ